Платформа СРЕЩА15

Сигурно онлайн гласуване

Много компании и организации вземат решения в процеса на гласуване (компании, отдели, фондации, търговски камари, асоциации, кооперации, общности и други).

В настоящата ситуация организирането на събрания е трудно и рисковано.

Платформата MEETING15 има готово решение.

Възможности на нашето решение

1. Подготовка на общото събрание

 • Представяне на дневния ред
 • Добавяне на всички проекторешения
 • Добавяне на всички отчети и необходими документи
 • Регистрация или добавяне на допустими участници, пълномощници и наблюдатели
 • Определяне на стойността на гласовете, напр. предпочитания или дробни стойности

2. Провеждане на срещата

 • Излъчване на живо
 • Онлайн гласуване на всякакви устройства с достъп до интернет
 • Възможност за задаване на въпроси и формални заключения
 • Контрол и отчитане на кворума в реално време
 • Контрол и отчитане на резултатите от гласуването
 • Представяне на резултатите от гласуването
 • Електронно потвърждение за всеки гласоподавател
 

Ползи

 • Провеждането на общото събрание може да бъде елемент от по-голямо събитие, например конгрес
 • Всеки имащ право на глас има възможност да участва онлайн дори и в условията на карантина
 • Много ефективна, организирана и удобна среща за президент, секретар и нотариус
 • Незабавни резултати от всички гласувания, прозрачни, готови отчети за организатора
 • Възможност за представляване на много лица с право на глас от един пълномощник
 • Възможност за провеждане на тайно и явно гласуване
 • Двуфакторна идентификация на участниците като гаранция за безопасност и достоверност на гласуването
 • Използването на съвременни технологии повишава ранга на събитието и позволява на всички имащи право на глас да участват, дори и да са хиляди.
 • Платформата MEETING15 е най-добрият инструмент за активиране на акционерната структура

Ценообразуване

Платформа за събития
Цена на събитие, цената зависи от окончателната настройка на платформата, персонализирането, броя на участниците.
JPY 99,800 ~
Изпратени SMS съобщения
Цена на sms
SMS до оператори в Япония JPY 20/SMS
SMS до оператори извън Япония JPY 100/SMS
Цените са с включена такса консумация.
Поради пандемията в много държави има законодателни промени, които правят възможно прилагането на съгласие за използване на електронни инструменти. Например в Полша, Dz.U. 2020 poz. 568, USTAWA z dnia 31 marca 2020 r.

phone-circle Контакт

MEETING15 株式会社
Support: 090-4474-5266